2011
Ekspressiv resonans - kunsten som alternativ Billedkunst 7, 2011
Er det kritiske feltet lammet? Billedkunst 7, 2011
Etter kritikken Klassekampen 5.11.2011
Kritikken som stilnet Aftenposten 4.11.2011
Hal Foster til Oslo Kunstkritikk 27.9.2011

2010
Kunst som prosess NRK 30.11.2010
En skikkelig ryddesjau Kunstkritikk 19.11.2010 
Teori og verk i den allestedsnærværende computerens tidsalder Kunstkritikk 19.11.2010

2008
Bagatellene som startet et skred Morgenbladet 5.12.2008

2006
Jakten på Bilbao effekten Morgenbladet 10.11.2006